You are here

Trincomalee

This is the Trincomalee, Sri Lanka Postcode page list. Its detail is as below.

More Information
Admin Code 1 Place Name Postcode
TC Trincomalee 31000
TC Sampaltivu 31006
TC Nilaveli 31010
TC Kumburupiddy 31012
TC Kuchchaveli 31014
TC Tiriyayi 31016
TC Gomarankadawala 31026
TC Buckmigama 31028
TC Kanniya 31032
TC Pankulam 31034
TC Mahadivulwewa 31036
TC Rottawewa 31038
TC Tampalakamam 31046
TC Chinabay 31050
TC Vellamanal 31053
TC Kinniya 31100
TC Maharugiramam 31106
TC Kurinchakemy 31112
TC Mutur 31200
TC Kaddaiparichchan 31212

Add new comment

You are here