You are here

Kegalle

This is the Kegalle Postcode page list. Its detail is as below.

More InformationAdmin Code 1 Place Name Postcode
KE Kitulgala 71720
KE Mahabage 71722
KE Teligama 71724
KE Berannawa 71706
KE Seaforth Colony 71708
KE Welihelatenna 71712
KE Hakbellawaka 71715
KE Migastenna Sabara 71716
KE Tholangamuwa 71619
KE Weragala 71622
KE Yatiyantota 71700
KE Weeoya 71702
KE Malalpola 71704
KE Niyadurupola 71602
KE Galapitamada 71603
KE Dunumala 71605
KE Algama 71607
KE Tulhiriya 71610
KE Bopitiya (SAB) 71612
KE Ambalakanda 71546